GenZolo Agency cung cấp tài khoản quảng cáo đa nền tảng

Facebook Ad Accounts

TKQC Invoice Agency HK

- Giới hạn 3 pages/1 domain/1 tài khoản - Đăng ký múi giờ bất kỳ

Phí cứng 4%

TKQC Agency GenZolo

- Không có chiết khấu - Không giới hạn page và domain - Cố định múi giờ US (GMT -7).

Phí 3-4% tùy limit và loại tài khoản

TKQC Invoice Agency HK

- Không giới hạn page, không giới hạn chi tiêu theo ngày - Không xét duyệt website/ladipage - BẮT BUỘC xét duyệt sản phẩm, - Có thể đăng ký múi giờ bất kỳ

Phí cứng 2%,

Google Ad Accounts

TKQC CHẠY SẠCH

- Xét duyệt sản phẩm trước khi cấp TKQC - Thời gian cấp TKQC từ 24-48 tiếng - Nạp tối thiểu: $100.00

Phí cứng 5% - 8%

TKQC ĐA NGÀNH

- Phí mở tài khoản: $10.00 - $12.00 tùy loại tài khoản - Xét duyệt sản phẩm trước khi cấp TKQC - Thời gian cấp TKQC từ 3-4 tiếng - Nạp tối thiểu: $100.00-$300.00 tùy loại tài khoản

Phí cứng 8.3% - 10%

TikTok Ad Accounts

– Sản phẩm SẠCH
– SEA 5%
– Non-SEA 8%
– Nạp rút thoải mái (acc die rút được số dư)
– Ưu đãi cho khách hàng chạy ngân sách khủng
– Thời gian mở tài khoản: ~72h
– Thoải mái share acc qua BC khách

Bing Ad Accounts

– Phí mở tài khoản: FREE
– Phí top-up: 3% trên mỗi lần nạp
– Sản phẩm SẠCH
– Mỗi website/domain/ladipage đăng ký được 1 tài khoản Bing Ad
– Hỗ trợ chuyển số dư từ tài khoản die qua tài khoản active
– Hỗ trợ refund số dư tài khoản (nếu có) khi ngưng sử dụng dịch vụ
– Hỗ trợ mở được nhiều tài khoản nếu tỷ lệ vi phạm thấp và có chi tiêu ổn định
– Thời gian xét duyệt tài khoản: 36 – 48h
– Thời gian top-up vào tài khoản: 30p – 1h

30p – 1h