Monitor Campaign

What can GenZolo provide to give the best shots for your business?

  • Manage & optimize your Social Campaign depending on your KPI.
  • Create and target user personas using ADA’s XACT and first-party data.
  • Create lookalike/similar audiences to expand the reach base.

Why choose GenZolo to mostly GAIN BENEFIT for your business?
  • Improve the effectiveness of each campaign based on optimal data.
  • Propose detailed, professional reports, and transparency to maximize campaign performance.

“You cannot buy engagement. You have to build engagement.”

Tara-Nicholle Nelson, CEO of Transformational Customer Insights

Standard Procedure
  • Consulting and scheduling Digital Marketing plan to increase sales for customers.
  • Scan and overview Contract of Policy.
  • Deploy the plan for Digital Marketing solution.
  • Measure and optimize ads content.
  • Report, analyze the efficiency of overall strategy and propose solutions for Digital Marketing channels.

About Ngan Le

GenZolo Agency cam kết giúp các nhà quảng cáo Việt Nam vươn ra toàn cầu, sử dụng các nguồn lực và công nghệ vượt trội ở nước ngoài. Đồng thời cung cấp dịch vụ mở tài khoản quảng cáo Agency, tối ưu hóa quảng cáo, quản lý tài khoản, chiến lược tiếp thị thương hiệu và dịch vụ tiếp thị tích hợp. Phạm vi dịch vụ: Facebook, Google, TikTok, Bing và các quảng cáo tìm kiếm trên nền tảng thương mại nước ngoài khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *