Chính sách bảo mật

THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ

Cập nhật lần cuối ngày 13 tháng 07 năm 2023

Thông báo về quyền riêng tư này dành cho GENZOLO AGENCY CO., LTD (“Công ty”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), mô tả cách thức và lý do chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc chia sẻ (“xử lý”) thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”), chẳng hạn như khi bạn:

Truy cập trang web của chúng tôi tại https://genzolo.agency hoặc bất kỳ trang web nào của chúng tôi có liên kết đến thông báo bảo mật này

Tương tác với chúng tôi theo những cách có liên quan khác, bao gồm mọi hoạt động bán hàng, tiếp thị hoặc sự kiện

Những câu hỏi hoặc sự liên quan? Đọc thông báo về quyền riêng tư này sẽ giúp bạn hiểu các quyền và lựa chọn về quyền riêng tư của mình. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thông lệ của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

1. CHÚNG TÔI ĐÃ THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ?

Thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi

Tóm tắt: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn bày tỏ mong muốn có được thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, khi bạn tham gia vào các hoạt động trên Dịch vụ hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với chúng tôi và Dịch vụ, các lựa chọn bạn đưa ra cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

Tên

Số điện thoại

Địa chỉ email

Thông tin nhạy cảm. Chúng tôi không xử lý thông tin nhạy cảm.

Tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải đúng, đầy đủ và chính xác và bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân đó.

2. CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Tóm tắt: Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, để bảo mật và ngăn chặn gian lận cũng như tuân thủ luật pháp. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vì nhiều lý do, tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

Để trả lời các câu hỏi của người dùng/cung cấp hỗ trợ cho người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để trả lời các câu hỏi của bạn và giải quyết mọi vấn đề tiềm ẩn mà bạn có thể gặp phải với dịch vụ được yêu cầu.

Để gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi cho các mục đích tiếp thị của chúng tôi, nếu điều này phù hợp với sở thích tiếp thị của bạn. Bạn có thể chọn không nhận email tiếp thị của chúng tôi bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem “QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?” dưới).

Để cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu cho bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để phát triển và hiển thị nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa phù hợp với sở thích, vị trí của bạn, v.v.

Để xác định hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để hiểu rõ hơn cách cung cấp các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo phù hợp nhất với bạn.

3.CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI NÀO VÀ VỚI AI?

Tóm tắt: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các tình huống cụ thể được mô tả trong phần này và/hoặc với các bên thứ ba sau đây.

Chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Chuyển nhượng kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, cấp vốn hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.

4. CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Tóm tắt:  Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này trừ khi luật pháp yêu cầu khác.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này, trừ khi thời gian lưu giữ lâu hơn được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép (chẳng hạn như thuế, kế toán hoặc các yêu cầu pháp lý khác).

Khi chúng tôi không có nhu cầu kinh doanh hợp pháp đang diễn ra để xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó hoặc, nếu điều này là không thể (ví dụ: vì thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), thì chúng tôi sẽ bảo mật lưu trữ thông tin cá nhân của bạn và cách ly nó khỏi mọi quá trình xử lý tiếp theo cho đến khi có thể xóa.

5.LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN AN TOÀN?

Tóm tắt: Chúng tôi mong muốn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua một hệ thống các biện pháp bảo mật có tổ chức và kỹ thuật.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp và hợp lý được thiết kế để bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi xử lý. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp bảo vệ và nỗ lực của chúng tôi để bảo mật thông tin của bạn, không có công nghệ truyền tải điện tử nào qua Internet hoặc lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không có thể đánh bại bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn một cách không phù hợp. mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, việc truyền thông tin cá nhân đến và từ Dịch vụ của chúng tôi là rủi ro của riêng bạn. Bạn chỉ nên truy cập Dịch vụ trong một môi trường an toàn.

7. CHÚNG TÔI CÓ THU THẬP THÔNG TIN TỪ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN KHÔNG?

Tóm tắt: Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 18 tuổi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất 18 tuổi hoặc bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên đó và đồng ý cho trẻ vị thành niên phụ thuộc đó sử dụng Dịch vụ. Nếu chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân từ người dùng dưới 18 tuổi đã được thu thập, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt tài khoản và thực hiện các biện pháp hợp lý để xóa ngay dữ liệu đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn biết bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có thể đã thu thập từ trẻ em dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

8. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?

Tóm tắt: Bạn có thể xem xét, thay đổi hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất cứ lúc nào.

Nếu bạn ở EEA hoặc Vương quốc Anh và bạn tin rằng chúng tôi đang xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp, thì bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu tại địa phương của mình. Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của họ tại đây: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Nếu bạn ở Thụy Sĩ, chi tiết liên hệ của cơ quan bảo vệ dữ liệu có tại đây: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Rút lại sự đồng ý của bạn: Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn, có thể là sự đồng ý rõ ràng và/hoặc ngụ ý tùy thuộc vào luật hiện hành, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong phần “BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO?” dưới.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi rút lại cũng như khi luật hiện hành cho phép, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn được tiến hành dựa trên cơ sở xử lý hợp pháp ngoài sự đồng ý.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về quyền riêng tư của mình, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

9. KIỂM SOÁT CÁC TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI

Hầu hết các trình duyệt web và một số hệ điều hành di động và ứng dụng di động đều bao gồm tính năng hoặc cài đặt Không theo dõi (“DNT”) mà bạn có thể kích hoạt để báo hiệu tùy chọn quyền riêng tư của mình không cho phép theo dõi và thu thập dữ liệu về các hoạt động duyệt web trực tuyến của bạn. Ở giai đoạn này, chưa có tiêu chuẩn công nghệ thống nhất nào để nhận biết và triển khai tín hiệu DNT đã được hoàn thiện. Do đó, chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu trình duyệt DNT hoặc bất kỳ cơ chế nào khác tự động thông báo lựa chọn không bị theo dõi trực tuyến của bạn. Nếu tiêu chuẩn theo dõi trực tuyến được áp dụng mà chúng tôi phải tuân theo trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thông lệ đó trong phiên bản sửa đổi của thông báo về quyền riêng tư này.

11. CƯ DÂN CALIFORNIA CÓ QUYỀN RIÊNG TƯ CỤ THỂ KHÔNG?

Tóm tắt: Có, nếu bạn là cư dân của California, bạn được cấp các quyền cụ thể liên quan đến việc truy cập thông tin cá nhân của mình.

Bộ luật Dân sự California Mục 1798.83, còn được gọi là luật “Shine The Light”, cho phép người dùng của chúng tôi là cư dân California yêu cầu và nhận từ chúng tôi, mỗi năm một lần và miễn phí, thông tin về các loại thông tin cá nhân (nếu có) mà chúng tôi được tiết lộ cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp và tên cũng như địa chỉ của tất cả các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân trong năm dương lịch ngay trước đó. Nếu bạn là cư dân California và muốn đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, cư trú tại California và có tài khoản đã đăng ký với Dịch vụ, bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu không mong muốn mà bạn đăng công khai trên Dịch vụ. Để yêu cầu xóa dữ liệu đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới và bao gồm địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn và tuyên bố rằng bạn cư trú tại California. Chúng tôi sẽ đảm bảo dữ liệu không được hiển thị công khai trên Dịch vụ, nhưng xin lưu ý rằng dữ liệu có thể không bị xóa hoàn toàn hoặc toàn diện khỏi tất cả các hệ thống của chúng tôi (ví dụ: bản sao lưu, v.v.).

12. CHÚNG TÔI CÓ CẬP NHẬT THÔNG BÁO NÀY KHÔNG?

Tóm tắt: Có, chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này khi cần thiết để tuân thủ các luật liên quan.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật thông báo về quyền riêng tư này. Phiên bản cập nhật sẽ được biểu thị bằng ngày cập nhật “Đã sửa đổi” và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi có thể truy cập được. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo về những thay đổi đó ở vị trí nổi bật hoặc bằng cách gửi thông báo trực tiếp cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại thông báo về quyền riêng tư này để được thông báo về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn