Setup Digital Marketing

What does GenZolo have to set up your effective Digital Marketing plan?

 1. Tracking Integration:
  + Google Service
  + Facebook Pixel
  + Email Marketing
 2. Marketing Automation:
  + Dynamic Content Strategy
  + Email Automation
  + Audience Management

Why MUST you choose GenZolo to be your best partner?
 • Tailor suitable e-Commerce marketing services with the business platform.
 • Extensively cover the implementation of eCommerce marketing solutions.

“Marketing’s job is never done. It’s about perpetual motion. We must continue to innovate every day.”

Beth Comstock, Vice-Chair of GE

Standard Procedure
 • Consulting and scheduling Digital Marketing plan to increase sales for customers.
 • Scan and overview Contract of Policy.
 • Deploy the plan for Digital Marketing solution.

About Ngan Le

GenZolo Agency cam kết giúp các nhà quảng cáo Việt Nam vươn ra toàn cầu, sử dụng các nguồn lực và công nghệ vượt trội ở nước ngoài. Đồng thời cung cấp dịch vụ mở tài khoản quảng cáo Agency, tối ưu hóa quảng cáo, quản lý tài khoản, chiến lược tiếp thị thương hiệu và dịch vụ tiếp thị tích hợp. Phạm vi dịch vụ: Facebook, Google, TikTok, Bing và các quảng cáo tìm kiếm trên nền tảng thương mại nước ngoài khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *